(English translation below)

Zelzate, België, 19 september 2012

Wat we op de foto’s zien, is geen idyllisch natuurtafereel met besneeuwde bergtoppen, maar een stortplaats voor fosforgips, een bijproduct van de productie van fosforzuur. De gipsberg bevindt zich in Zelzate, ongeveer 15 km buiten het centrum van Gent, was tot 50m hoog en strekte zich uit over een oppervlakte vergelijkbaar met ongeveer 120 voetbalvelden. Met haar bassins vol zuur en toxisch afvalwater vormde de berg een gevaar voor de omwonenden; er dreigde een ecologische catastrofe. Het terrein werd in 2010 opgekocht door bagger- en milieubedrijven Jan de Nul, Envisan, DEC (DEME) en Aertssen, die de gipsberg saneerden, afdekten en beplantten. De site werd omgedoopt tot Terranova (‘nieuwe aarde’). Ze behelst nu het grootste aaneensluitende zonnepanelenpark van de Benelux en voorziet ongeveer 4000 gezinnen van groene stroom.

De foto’s spelen met onze perceptie, zetten ons op het verkeerde been, doen ons nadenken. Het is niet de zoveelste reeks natuurfoto’s die de schoonheid van de bergen bezingt: het zijn beelden van een industriële stortplaats, die blijkbaar even esthetisch kunnen zijn als een indrukwekkend natuurtafereel. 

Met deze foto’s doet Titus Simoens precies wat het een innovatieve fotograaf (en een vernieuwende kunstenaar in het algemeen) betaamt: ons anders doen kijken, het vanzelfsprekende in vraag stellen, spelen met betekenissen en interpretaties. Ook literatuur heeft dit potentieel, en daarom kaderen deze foto’s perfect in de opzet van dit onderzoeksproject.

Meer info:

project Terranova: https://www.terranovazelzate.be

Terranova Solar: https://www.terranovasolar.be

https://www.deme-group.com/references/terranova

 Over de fotograaf:

Titus Simoens (°1985) woont en werkt in Gent. Hij studeerde aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen en aan het KASK in Gent. Voor zijn bekroonde reeksen Blue, See, Mount Song en Los Domadores leefde Simoens enkele maanden in strenge jongensscholen en bracht het gedisciplineerde leven van de kinderen in beeld. Zijn reeks uit 2018, 11:00 am, is het fotografisch en tekstueel relaas van zijn wekelijkse ontmoetingen met Alfons, een 81-jarige man uit zijn buurt. Net als in eerder werk (For Brigitte, Tu me dis) speelt ook hier een (al dan niet toevallige) ontmoeting een belangrijke rol, en ondervraagt Simoens de relatie tussen fotograaf en model, onderzoekt hij de manier waarop een fotograaf met beelden een verhaal vertelt.

Simoens’ werk was onder meer al te zien in BOZAR in Brussel, FoMu Antwerpen en het Caermersklooster in Gent. Daarnaast werkt hij ook als freelance-fotograaf voor De Standaard.

https://titussimoens.com

https://www.instagram.com/titussimoens/

Zelzate, Belgium, September 19, 2012

At first sight, these photographs seem to depict an idyllic landscape of mountain-peaks covered by a blanket of snow.  But we should not be fooled by appearances: this is actually an industrial dumping site for phosphor gypsum, a by-product of the production of phosphoric acid. This “gypsum mountain” was located in Zelzate, about 15 km from the city centre of Ghent, was about 50m high and covered an area comparable to 120 football fields. With its pools full of acid and toxic waste water, the mountain presented an imminent danger for local residents. To avoid an ecological catastrophe, the site was bought in 2010 by dredging and environmental companies Jan de Nul, Envisan, DEC (DEME) and Aertssen. They decontaminated the gypsum mountain, covered it with a layer of ground and planted trees. The site was renamed Terranova (“new earth”) and today accommodates the largest solar panel park in the Benelux, supplying around 4000 households with green power.

The photographs challenge our perceptions, put us on the wrong track, incite reflection. They show that the polluted scenery of an industrial dump can be as beautiful as a pristine natural mountain landscape, and in this way question the relation between aesthetics and environmental ethics. With these photographs, Titus Simoens illustrates the capacity of art to play with meanings and interpretations, to change our point of view and question what we take for granted. Because this is a potential that literature also shares, the photograph connects seamlessly with the axis of this research project.

More info:

project Terranova: https://www.terranovazelzate.be

Terranova Solar: https://www.terranovasolar.be

https://www.deme-group.com/references/terranova

About the photographer:

Titus Simoens (° 1985) lives and works in Ghent. He studied at the Karel de Grote College in Antwerp and at the KASK in Ghent. For his award-winning series Blue, See, Mount Song and Los Domadores, Simoens he lived for several months in strict boys’ schools and documented the disciplined lives of the children. His series from 2018, 11:00 am, is the photographic and textual account of his weekly encounters with Alfons, an 81-year-old man from his neighborhood. In this series, as in previous work (For Brigitte, Tu me dis), an (accidental) encounter plays an important role also here. Simoens interrogates the relationship between photographer and model, and investigates the way in which a photographer tells a story with images.

Simoens’ work has already been exhibited in BOZAR in Brussels, at the Museum of Photography (FoMu) in Antwerp and at the Caermersklooster in Ghent. He also works as a freelance photographer for the Belgian newspaper De Standaard.

https://titussimoens.com

https://www.instagram.com/titussimoens/

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This