(traduction française ci-dessous)

Zelzate, België, 19 september 2012

Wat we op de foto’s zien, is geen idyllisch natuurtafereel met besneeuwde bergtoppen, maar een stortplaats voor fosforgips, een bijproduct van de productie van fosforzuur. De gipsberg bevindt zich in Zelzate, ongeveer 15 km buiten het centrum van Gent, was tot 50m hoog en strekte zich uit over een oppervlakte vergelijkbaar met ongeveer 120 voetbalvelden. Met haar bassins vol zuur en toxisch afvalwater vormde de berg een gevaar voor de omwonenden; er dreigde een ecologische catastrofe. Het terrein werd in 2010 opgekocht door bagger- en milieubedrijven Jan de Nul, Envisan, DEC (DEME) en Aertssen, die de gipsberg saneerden, afdekten en beplantten. De site werd omgedoopt tot Terranova (‘nieuwe aarde’). Ze behelst nu het grootste aaneensluitende zonnepanelenpark van de Benelux en voorziet ongeveer 4000 gezinnen van groene stroom.

De foto’s spelen met onze perceptie, zetten ons op het verkeerde been, doen ons nadenken. Het is niet de zoveelste reeks natuurfoto’s die de schoonheid van de bergen bezingt: het zijn beelden van een industriële stortplaats, die blijkbaar even esthetisch kunnen zijn als een indrukwekkend natuurtafereel.

Met deze foto’s doet Titus Simoens precies wat het een innovatieve fotograaf (en een vernieuwende kunstenaar in het algemeen) betaamt: ons anders doen kijken, het vanzelfsprekende in vraag stellen, spelen met betekenissen en interpretaties. Ook literatuur heeft dit potentieel, en daarom kaderen deze foto’s perfect in de opzet van dit onderzoeksproject.

Meer info:

project Terranova: https://www.terranovazelzate.be

Terranova Solar: https://www.terranovasolar.be

https://www.deme-group.com/references/terranova

 Over de fotograaf:

Titus Simoens (°1985) woont en werkt in Gent. Hij studeerde aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen en aan het KASK in Gent. Voor zijn bekroonde reeksen Blue, See, Mount Song en Los Domadores leefde Simoens enkele maanden in strenge jongensscholen en bracht het gedisciplineerde leven van de kinderen in beeld. Zijn reeks uit 2018, 11:00 am, is het fotografisch en tekstueel relaas van zijn wekelijkse ontmoetingen met Alfons, een 81-jarige man uit zijn buurt. Net als in eerder werk (For Brigitte, Tu me dis) speelt ook hier een (al dan niet toevallige) ontmoeting een belangrijke rol, en ondervraagt Simoens de relatie tussen fotograaf en model, onderzoekt hij de manier waarop een fotograaf met beelden een verhaal vertelt.

Simoens’ werk was onder meer al te zien in BOZAR in Brussel, FoMu Antwerpen en het Caermersklooster in Gent. Daarnaast werkt hij ook als freelance-fotograaf voor De Standaard.

https://titussimoens.com

https://www.instagram.com/titussimoens/

Zelzate, Belgique, le 19 septembre 2012

Contrairement aux apparences, ces photos ne montrent pas un paysage idyllique avec des montagnes enneigées,  mais une décharge de gypse phosphore, produit résiduel  de la fabrication de l’acide phosphorique. La « montagne de gypse » était située à Zelzate, à quinze kilomètres du centre-ville de Gand. Elle mesurait 50 mètres de haut et s’étendait sur une surface équivalente à 120 terrains de football. La montagne était moins inoffensive qu’elle ne paraît : avec ses bassins d’eaux usées acides et hautement toxiques, elle présentait un danger imminent pour les riverains. En 2010, les entreprises de dragage Jan de Nul, Evisan, DEC (DEME) et Aertssen se sont associées pour éviter la catastrophe écologique et ont acheté le terrain. Après l’assainissement du tas de gypse, les entreprises l’ont couvert d’une couche de terre et reboisé. Le terrain, rebaptisé « Terra Nova » (‘terre nouvelle’), héberge aujourd’hui le plus grand parc solaire photovoltaïque du Benelux et assure l’approvisionnement en électricité d’environ 4000 foyers.

 

Ces photos jouent avec nos perceptions, nous prennent à contre-pied, incitent la réflexion. En montrant la beauté inattendue d’une décharge industrielle, qui peut égaler celle d’un paysage de montagne majestueux, elles interrogent la relation entre esthétique et éthique environnementale. Le photographe belge Titus Simoens réussit -en photographe novateur qui joue sur les apparences et les interprétations- à bouleverser notre regard  et à interroger nos idées reçus. La littérature possède également ce potentiel, et c’est pour cette raison que ces photos s’inscrivent parfaitement dans les axes de recherche de notre projet.

 

Plus d’info :

project Terranova: https://www.terranovazelzate.be

Terranova Solar: https://www.terranovasolar.be

https://www.deme-group.com/references/terranova

 

À propos du photographe

Titus Simoens (°1985) vit et travaille à Gand. Il a fait ses études à la Karel de Grote-Hogeschool à Anvers et à la KASK à Gand. Pour ses séries Blue, See , Mount Song et Los Domadores, Simoens a passé plusieurs mois dans des écoles où règne une discipline sévère pour documenter la vie rigoureuse des enfants. Sa série datant de 2018, 11 :00 a.m., constitue le récit visuel et textuel de ses entretiens hebdomadaires avec Alfons, un homme de 81 ans qui vit dans son quartier.  Comme dans ses œuvres antérieures (For Brigitte, Tu me dis) , la rencontre (fortuite ou non) y joue un rôle central. En photographiant, Simoens examine la relation entre le photographe et son modèle, et étudie comment l’on peut construire une histoire avec des images. Simoens a remporté plusieurs prix et il a déjà exposé ses clichés au BOZAR à Bruxelles, au Musée de la Photographie (FoMu) à Anvers et dans le Caermersklooster a Gand. Il travaille également en free-lance pour le journal belge De Standaard.

 

https://titussimoens.com

https://www.instagram.com/titussimoens/

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This