Milieu en klimaatverandering zijn actuele maatschappelijke thema’s die hoog op de politieke agenda staan, zeker in een stad als Gent. Klimaat loopt als een rode (groene?) draad door het beleid van de stad, die de ambitie heeft om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Het stadsbestuur zet daarom in op hernieuwbare energie en energiezuinigheid, op meer groen en water in de stad, op duurzame mobiliteit, ijvert voor schone lucht en een propere leefomgeving, promoot duurzame en lokale voeding. Als onderzoeksgroep willen we vermijden in onze ivoren toren te blijven en proberen we verder te kijken dan de soms te gesloten academische wereld. Dat is ook de ambitie van de Universiteit Gent als geheel: in de groene stad die Gent is en wil worden, vervult de Universiteit een voorbeeldfunctie op vlak van duurzame ontwikkeling. Ze kan de burgers informeren en mobiliseren voor de groene zaak, en neemt de taak op zich om nieuwe generaties kritische, geïnformeerde en geëngageerde jongeren te vormen. De Universiteit richtte ook haar eigen Green Office op en ontwikkelde een Green Guide voor de stad, daarnaast zijn er initiatieven als de denktank Transitie Ugent, die studenten, medewerkers en onderzoekers verenigt en nadenkt over een duurzame toekomst voor de universiteit en de maatschappij als geheel.   Kunst in het algemeen en literatuur in het bijzonder lijken misschien niet meteen relevant wanneer we geconfronteerd worden met het immense en urgente vraagstuk van klimaatverandering. Toch betekent literatuur veel meer dan entertainment of escapisme, en kan ze ons in deze tijden van crisis net helpen om onze manieren van denken en handelen in vraag te stellen en diepgaande reflecties op gang te trekken. We hebben nood aan verbeelding, klinkt het ook vanuit wetenschappelijke hoek: (exacte) wetenschappen alleen zijn niet genoeg, de inbreng van denkers en onderzoekers, van kunstenaars, is onontbeerlijk. Verhalen en beelden raken een heel andere snaar dan ‘droge’ wetenschappelijke cijfers of bevindingen en laten ons toe vanuit een andere hoek te kijken naar onze omgang met en plaats in de natuur. Met dit onderzoeksproject beogen we dus precies dat: onderzoeken hoe literaire teksten natuur en klimaat verbeelden en welke rol de literaire verbeelding speelt in het ecologische vraagstuk. Dat vraagstuk speelt tegelijk op globale en op lokale schaal, raakt de mensheid als geheel maar beroert ook specifieke culturele gemeenschappen. Het project onderzoekt daarom literatuur over de taalgrenzen heen, maar probeert zich tegelijk ook in te schrijven in het ‘groene’ verhaal van de stad Gent en haar universiteit.

Meer info: Duurzaamheidsbeleid Universiteit Gent Milieu-, groen- en klimaatbeleid Stad Gent

Pin It on Pinterest

Shares
Share This